Search view | Agrosava

You are here

Search view

Wuxal® K 40

Wuxal® K 40 je visokokoncentrovano kalijumovo folijarno hranivo namenjeno za ishranu svih biljnih vrsta, posebno kaliofilnih (lucerka, paradajz, paprika, vinova loza, krompir, krtolaste biljke).

Wuxal® Amino

Wuxal® Amino je namenjen za ishranu različitih biljnih vrsta, koje se gaje na različitim zemljištima i supstratima na otvorenom polju i zaštićenom prostoru, u količini 2-5 l/ha.

Način primene: folijarno i fertirigacija.

Količina i vreme primene:  
JABUČASTO VOĆE:

Wuxal® Aminocal

Wuxal® Aminocal je folijarno hranivo sa visokim sadržajem kalcijuma specijalno formulisano za tretmane voća i povrća pred berbu

Wuxal® Zink

Folijarno hranivo na bazi mikroelemenata za dopunsku ishranu biljaka na zemljištima sa deficitom u cinku. Savremena formulacija Wuxal® Zink omogućava bolje prijanjanje i zadržavanje hraniva na listu, jednostavniju pripremu rastvora i veću efikasnost u odnosu na uobičajene cink-helate ili cink-sulfat soli. Wuxal® Zink je bezbedan za životnu sredinu i potpuno biorazgradiv.

Wuxal® Macromix

Wuxal® Macromix je hranivo namenjeno za dopunsku ishranu različitih biljnih vrsta, posebno za strna žita. Nedostatak hraniva kod ovih useva najlakše se vidi kod mlađih biljaka ili u vreme brzog porasta. Zahtevi za hranivima su visoki u toku ovih perioda, kao i u toku reproduktivne faze i koristi se:

STRNA ŽITA: u količini 3-5 l/ha.
Vreme primene: optimalno vreme za dopunsku ishranu strnih žita je od faze bokorenja (zajedno sa herbicidima) do cvetanja (zajedno sa fungicidima).

Wuxal® Calcibor

Wuxal® Calcibor je đubrivo sa visokim sadržajem kalcijuma i bora, namenjeno za ishranu različitih biljnih vrsta, posebno za voće, leguminoze i povrće.

ŠLJIVA: u količini 2 – 3 l/ha.
Vreme primene: 3 – 4 tretmana, 10 dana od opadanja latica, u intervalima od 14 dana.

TREŠNJA/VIŠNJA: u količini 2 – 3 l/ha.
Vreme primene: sprečavanje pucanje plodova, 2 – 3 tretmana počev 4 nedelje pre berbe.

Wuxal® Ascofol

Folijarno hranivo sa povećanim sadržajem organske materije poreklom iz morskih algi Ascophyllum nodosum. Ascophyllum nodosum zbog izražene osobine brzog porasta postala je novi izvor prirodnih hormona rasta. Prirodni biostimulatori rasta sadržani u Wuxal® Ascofolu nisu štetni po ljudsko zdravlje i izuzetno povoljno deluju na zeljaste biljke.

Wuxal Boron plus

Wuxal® Boron plus je folijarno hranivo sa povećanim sadržajem bora

Wuxal® Magnesium

Wuxal® Magnesium je hranivo sa povećanim sadržajem magnezijuma i dodatkom mikroelemenata u dobro izbalansiranom odnosu i koristi se:

JABUKA: u količini 3-5 l/ha.
Vreme primene: u vreme intenzivnog porasta plodova.

POVRĆE: u količini 3-5 l/ha.
Vreme primene: u vreme intenzivnog porasta plodova.

Wuxal® Grano

Wuxal® Grano je đubrivo namenjeno za ishranu različitih biljnih vrsta, posebno za žitarice (pšenica, ječam, ovas, raž) za poboljšanje prinosa, kvaliteta zrna i sadržaja proteina.

PŠENICA, JEČAM, OVAS I RAŽ: 
Prvi tretman: faza zastavičara, u količini 2-4* l/ha.
Drugi tretman: neposredno pred početak klasanja u količini 2 l/ha.
*4 l/ha ako su tretmani ograničeni na jedan tretman tokom faze zastavičara.

Pages