Seme pšenice za postizanje vrhunskih rezultata – ne propustite! | Chemical Agrosava

You are here

Seme pšenice za postizanje vrhunskih rezultata – ne propustite!

LG APILCO i SALASAR

Chemical Agrosava u svojoj ponudi ima dve visokoprinosne sorte LG APILCO i SALASAR. Više o ovim sortama pročitajte ovde ili se obratite našem stručnom i prodajnom timu na vašem regionu.