Sercadis® Plus | Agrosava

You are here

Sercadis® Plus

Sercadis® Plus

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Xemium® 75 g/l + difenokonazol 50 g/l
Formulacija: 
Koncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
Fluksapiroksad 7 + Difenokonazol 3
Pakovanje: 
10 ml, 50 ml, 250 ml i 1 L
Proizvođač: 
BASF

Karenca:
Jabuka i kruška - 35 dana
Salata, radič, endivija, motovilac, rukola, brokoli, karfiol, kupus i prokelj - 14 dana
Stočni i konzumni grašak, šargarepa i peršun za koren - 7 dana
Patlidžan, paradajz, paprika, krompir i povrće iz familije Cucurbitaceae sa jestivom korom (krastavci, krastavci za kišeljenje, tikvice i drugi hibridi) i sa nejestivom korom (dinje, bundeve, lubenice i dr. hibridi) - 3 dana
Jagoda - 1 dan

Primena

JABUKA I KRUŠKA:

 • za suzbijanje prouzrokovača čađave krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) i kruške (Venturia pyrina) u količini 1,2 l/ha (odnosno 0,7 l/10.000 m2 lisne površine).

Vreme primene: u fenofazi od otvaranja pupoljka do početka sazrevanja (BBCH 53 – 81).

 • za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u količini od 0,72 l/ha (odnosno 0,4 l/10.000 m2 lisne površine).

Vreme primene: u fenofazi od otvaranja pupoljaka do početka sazrevanja (BBCH 53 – 81).

JAGODA GAJENA NA OTVORENOM POLJU I U ZAŠTIĆENOM PROSTORU: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Sphaeroteca macularis) u količini od 0,6 l/ha.
Vreme primene: u fenofazi od otvaranja prvih cvetova do drugog roda (više plodova obojenih), BBCH 60 – 89.

PARADAJZ GAJEN NA OTVORENOM POLJU I U ZAŠTIĆENOM PROSTORU:

 • za suzbijanje prouzrokovača pepelnice kod biljaka iz familije Solanaceae (Leveilula taurica) i pepelnice paradajza (Oidium lycopersici) u količini od 0,6 l/ha.

Vreme primene: u fenofazi od četvrtog lista do pune zrelosti: plodovi imaju karakterističnu boju zrelosti (BBCH 14 – 89).

 • crne pegavosti paradajza (Alternaria solani) i alternarijske lisne pegavosti (Alternaria alternata) u količini 1,0 l/ha.

Vreme primene: u fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti, a plodovi imaju karakterističnu boju zrelosti (BBCH 14 – 89).

PAPRIKA GAJENA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU:

 • za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani) i alternarijske pegavosti (Alternaria alternata) u količini 1 l/ha.

Vreme primene: u fenofazi od razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14 – 89).

 • pepelnice biljaka iz familije Solanaceae (Leveillula taurica) u količini 0,6 l/ha.

Vreme primene: u fenofazi od razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14 – 89).

POVRĆE IZ FAMILIJE CUCURBITACEAE SA JESTIVIM KORENOM (KRASTAVCI, KRASTAVCI ZA KIŠELJENJE, TIKVICE I DRUGI HIBRIDI) I SA NEJESTIVIM KORENOM (DINJE, BUNDEVE, LUBENICE I DRUGI HIBRIDI) GAJENO NA OTVORENOM POLJU I U ZAŠTIĆENOM PROSTORU: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice krastavca (Erysiphe cichoracaerum), bolesti lista i stabla krastavca (Stagonosporopsis cucurbitacearum sin. Mycospharella melonis, Diddymella bryoniae) i pepelnice tikvice (Podosphaera fuliginea) u količini 0,6 l/ha.
Vreme primene: u fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti, a plodovi imaju karakterističnu boju zrelosti (BBCH 14 – 89).

STOČNI I KONZUMNI GRAŠAK GAJEN NA OTVORENOM POLJU: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti (Ascochyta pisi) i paleži graška (Ascochyta pinodes) u količini 2,0 l/ha.
Vreme primene: u fenofazi od kada je razvijeno 5 pari listova (sa stipulama) ili pet pari rašljika (kultivari sa manje lišća) do pune zrelosti (BBCH 15 – 89).

ŠARGAREPA GAJENA NA OTVORENOM POLJU:

 • za suzbijanje prouzrokovača pepelnice šargarepe (Erisiphe heraclei) i gljiva iz roda Leveilula (Leveilula spp) u količini 0,6 l/ha.

Vreme primene: u fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećavanje obima korena završeno (BBCH 12-49).

 • za suzbijanje paleži lišća šargarepe (Alternaria dauci) i crne pegavosti šargarepe (Alternaria radicina) u količini 1,0 l/ha.

Vreme primene: u fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećavanje obima korena završeno (BBCH 12 – 49).

 • za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini 2,0 l/ha.

Vreme primene: u fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećavanje obima korena završeno (BBCH 12 – 49).

PERŠUN ZA KOREN GAJEN NA OTVORENOM POLJU:

 • za suzbijanje prouzrokovača pegavosti iz roda Alternaria (Alternaria spp.) u količini 1,0 l/ha.

Vreme primene: u fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećavanje obima korena završeno (BBCH 12 – 49).

 • za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini 2,0 l/ha.

Vreme primene: u fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećavanje obima korena završeno (BBCH 12 – 49).

SALATA, RADIČ, ENDIVIJA, MOTOVILAC I RUKOLA GAJENI NA OTVORENOM PROSTORU: za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) i bele truleži salate (Sclerotinia minor) u količini 2,0 l/ha.
Vreme primene: u fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do karakteristične veličine – dostignut oblik i tvrdoća glavice, BBCH 12 – 49.

BROKOLI, KARFIOL, KUPUS I PROKELJ GAJENI NA OTVORENOM POLJU: za suzbijanje prouzrokovača prstenaste pegavosti lista (Mycosphaerella brassicicola) i pegavosti iz roda Alternaria (Alternaria spp) u količini od 1,0 l/ha.
Vreme primene: u fenofazi od početka formiranja glavice, dva najmlađa lista nisu razvijena, do pune zrelosti (BBCH 41 – 91).

KROMPIR GAJEN NA OTVORENOM POLJU: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria spp.) količini od 0,75 l/ha.
Vreme primene: u fenofazi kada se 80% biljaka dodiruje u redovima do fenofaze kada bobice prve oplodnje venu i suše se, seme je tamno (BBCH 38 – 89).

PATLIDŽAN GAJEN U ZAŠTIĆENOM PROSTORU: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani) u količini od 1,0 l/ha i pepelnice biljaka familije Solanaceae (Leveilula taurica) i pepelnice iz roda Erysiphe (Erysiphe sp.) u količini 0,6 l/ha u fenofazi od razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14 – 89).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Sercadis® Plus se može mešati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida. U obavljenim ispitivanjima, pokazao je kompatibilnost sa većinom preparata. Pre mešanja preparata sa drugim preparatima, naročito drugih formulacija, treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

 

Karakteristike

Fluksapiroksad ima preventivno i kurativno delovanje. Sprečava deobu spora i razvoj infekcije. Inhibitor je sukcinat dehidrogenaze. FRAC klasifikacija: 7. Difenokonazol je lokalsistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem. Kombinacija ove dve aktivne materije obezbeđuje potpunu zaštitu gajenih useva.

NAPOMENA

Može se primenjivati tri puta na istoj površini tokom godine.