Shavit® F 72 WDG - fungicid

You are here

Shavit® F 72 WDG

Shavit® F 72 WDG

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Folpet 700 g/kg + triadimenol 20 g/kg
Formulacija: 
Vododisperzibilne granule (WG)
Klasifikacija rezistentnosti: 
Folpet M4 + triadimenol 3
Pakovanje: 
20 g, 250 g i 1 kg
Proizvođač: 
Adama

Karenca:
Jabuka – 21 dan
Vinova loza – 35 dana

Primena

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u količini od 2 kg/ha i za suzbijanje pepelnice (Uncinula necator) u količini od 3 kg/ha.
Vreme primene: preventivno, pre ostvarivanja uslova za infekciju, od faze kada su razvijena 3 lista.

JABUKA: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u količini od 2 kg/ha.
Vreme primene: tretiranje pre ostvarivanja uslova za infekciju, od faze otvaranja prvih listova pa do završetka cvetanja.
Može da se primeni četiri puta na istoj površini u toku jedne godine.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Shavit® F72 WDG se dobro meša sa većinom fungicida i insekticida koji se primenjuju u zaštiti jabuke i vinove loze. Ne meša se sa preparatima na bazi bakra.

Karakteristike

Shavit® F72 WDG  pored pepelnice na vinovoj lozi tretmanom pre cvetanja suzbija i prouzrokovača crne pegavosti (Phomopsis viticola). Efikasan je i na prouzrokovača crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii). Na pepelnicu deluje samo u preventivnom tretmanu.

 

ETIKETA & MSDS