Sirius 200 SL | Chemical Agrosava

You are here

Sirius 200 SL

Sirius 200 SL

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Glufosinat-amonijum 200 g/l
Formulacija: 
Koncentrovani rastvor (SL)
Klasifikacija rezistentnosti: 
H10
Pakovanje: 
1 L
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene

Primena

Neselektivni kontaktni herbicid sa neznatnim sistemičnim delovanjem za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova - desikant

DESIKACIJA KOD SOJE:

  • u količini 1,9 – 2,25 l/ha u fazi zrenja, kada je 30% listova opalo.

DESIKACIJA KOD ULJANE REPICE:

  • u količini 1,9 – 2,25 l/ha u trenutku kada je seme crne boje.

UNIŠTAVANJE NADZEMNE MASE KROMPIRA:

  • u količini 1,9 – 2,25 l/ha, pred vađenje krtola.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Ne sme se mešati sa drugim sredstvima.

Karakteristike

Sirius 200 SL kontaktni herbicid namenjen desikaciji soje, uljane repice i krompira. Sirius 200 SL se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje, kao i u zasadima voća i vinove loze.

NAPOMENA

Primenjuje se jednom u toku godine u fazi tehnološke zrelosti useva.

FITOTOKSIČNOST

Sprečiti zanošenje na zelene delove gajenih biljaka koje okružuju usev na kojem se radi desikacija.