Sivanto® Prime | Agrosava

You are here

Sivanto® Prime

Sivanto® Prime

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Flupiradifuron 200 g/l
Formulacija: 
Koncentrovani rastvor (SL)
Klasifikacija rezistentnosti: 
Butenilidi 4D
Pakovanje: 
1 L
Proizvođač: 
Bayer

Karenca:
Hmelj – 21 dan
Jabuka – obezbeđeno vremenom primene
Vinova loza – 14 dana
Zasadi koji se proizvode u zaštićenom prostoru – 3 dana

Primena

Sistemični insekticid sa digestivnim i kontaktnim delovanjem za suzbijanje lisnih vaši, bele leptiraste vaši i cikada

PROIZVODNJA NA OTVORENOM (FOLIJARNA PRIMENA):

JABUKA: za suzbijanje pepeljaste vaši (Dysaphis plantaginea) i zelene vaši (Aphis pomi) u količini od 0,40 l/ha (4 ml na 100 m2), uz utrošak vode od 1000 l/ha (10 l na 100 m2).

VINOVA LOZA: za suzbijanje cikade vinove loze (Schapoidesu titanius) u količini od 0,5 l/ha (5 ml na 100 m2), uz utrošak vode od 400 – 1200 l/ ha (4 – 12 l na 100 m2).

Vreme primene: tokom punog razvoja cvasti (faza 57 – 81 BBCH skale).

Maksimalan broj tretiranja u proizvodnji na otvorenom je jednom na istoj površini u toku vegetacije.

HMELJ: za suzbijanje lisne vaši hmelja (Phorodon humuli) u količini od 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2), uz utrošak vode 2000 – 3300 l/ha (20 – 30 l na 100 m2).
Vreme primene: 31 – 75 faze BBCH skale.

PROIZVODNJA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU:

JAGODA:

  • za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) i leptiraste vaši duvana (Bemisia tabaci) u koncentarciji od 0,0625% (6,25 ml na 100 l);
  • za suzbijanje lisnih vaši krompira (Macrosiphum euphorbiae), jagodine lisne vaši (Chaetosiphon fragaefolli), ružine vaši (Macrosiphum rosae) i male jagodine vaši (Aphis forbesi) u koncentraciji 0,05% (50 ml na 100 l).

Vreme primene: 41 – 58 faze BBCH skale, a utrošak vode 600 – 1000 l/ha (6 – 10 l na 100 m2).

PROIZVODNJA LUKOVICA I KRTOLA LALA i LJILJANA: za suzbijanje crne repine vaši (Aphis fabae) u koncentraciji od 0,05% (50 ml na 100 l).
Vreme primene: početak cvetanja, a utrošak vode 600 – 1000 l/ha (6 – 10 l na 100 m2).

Maksimalan broj tretiranja u proizvodnji u zaštićenom prostoru je jednom na istoj površini. U hidroponskoj proizvodnji u zaštićenom prostoru Sivanto® Prime koristi se za suzbijanje lisnih vaši u zasadima povrća, jagode, cveća, višegodišnjih ukrasnih biljaka i sadnica drvenastih biljaka.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.

Karakteristike

Flupiradifuron je nova aktivna materija iz grupe butenolida nastala kao derivat prirodnih jedinjenja. Deluje kao agonist nikotinskih receptora acetilholina i na taj način remeti prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata. Odlikuje ga odlična sistemičnost. Usvajanje je brzo i insekticid se kreće kako kroz ksilem, tako i translaminarno, pa lako stiže do insekata koji mogu biti skriveni u vegetativnoj masi gajene biljke. Flupiradifuron deluje kontaktno i digestivno na sve stadijume sisajućih insekata, od jajeta preko larve do odraslih jedinki. Ishrana štetočina brzo prestaje što je od velikog značaja za prenos virusa sa insekata-vektora na gajenu biljku.

NAPOMENA

Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama sa izvorišta voda i vodosnadbevanje stanovništva.