Skidanje kukuruza u Gradinovcima | Chemical Agrosava

You are here

Skidanje kukuruza u Gradinovcima

Dana 01.10.2019. godine u Gardinovcima kod domaćina Radoslava Obrenova skidan je demo ogled AS hibrida. Druženje je proteklo u radnoj i prijatnoj atmosferi, a kao najbolji hibrid istakao se AS 702.