Skidanje kukuruza u Ostojićevu | Chemical Agrosava

You are here

Skidanje kukuruza u Ostojićevu

Dana 02.10. skidan je kukuruz na Fokus farmi u Ostojićevu, na imanju Duška Kenđura.

Domaćin je bio zadovoljan sa žetvom. Najveći prinos je izmeren kod hibrida AS 6E02 12308 kg i AS 5M43 11832 kg, a najniža vlaga kod hibrida: AS 3300 13,8% i AS 201 14%.