Stručno savetovanje za poljoprivrednike u Novom Sadu | Chemical Agrosava

You are here

Stručno savetovanje za poljoprivrednike u Novom Sadu

Naučno stručno savetovanje za poljoprivrednike "DOBAR DAN DOMAĆINE", održano je  20. februara  na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Aktuelne teme i razmena iskustava okupilo je mnoge ratare i stručnjake.

Imali smo priliku da podržimo ovaj skup  i uzmemo učešće u aktuelnim temama kao i da  prezentujemo  portfolio AS hibrida kukuruza i zaštitu ratarskih useva preparatima iz našeg programa.