Sumi Alfa® 5-EW - insekticid

You are here

Sumi Alfa® 5-EW

Sumi Alfa® 5-EW

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Esfenvalerat 50 g/l
Formulacija: 
Emulzija ulje u vodi (EW)
Klasifikacija rezistentnosti: 
3
Pakovanje: 
100 ml i 1 L
Proizvođač: 
Arysta LifeScience

Karenca:
Kupusnjače – 28 dana
Ostali usevi – 7-21 dan

Primena

Kontaktno-digestivni insekticid širokog spektra delovanja

KUPUS: za suzbijanje kupusovog moljca (Plutella xylostella), leptira kupusara (Pieris spp.), lisnih sovica (Mamestra spp.), pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i lisnih vaši (Aphididae spp.), u količini 0,15-0,20 l/ha (1,5-2 ml/100 m2) uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Vreme primene: na početku piljenja gusenica ili larvi pa sve do trećeg stupnja kod kupusara i sovica, odnosno četvrtog stupnja razvića kod kupusnog moljca.
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom.

Mogućnost druge primene

Spektar delovanja insekticida Sumi Alfa® 5-EW obuhvata skoro sve štetne gusenice u usevima žita, uljane repice i šećerne repe, povrća, voća, vinove loze i cveća.
SEMENSKI I KUKURUZ ŠEĆERAC: za suzbijanje kukuruznog plamenca i kukuruzne sovice u količini od 0,3 l/ha.
Količina primene kreće se 0,1-0,3 l/ha, a količina vode zavisi od tipa prskalice, useva, metode obrade i veličine lisne mase.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Radi bolje pokrivenosti lisne površine kod biljaka sa voštanom prevlakom, preparatu Sumi Alfa® 5-EW treba dodati okvašivač.

Karakteristike

Sumi Alfa® 5-EW je kontaktno-digestivni insekticid namenjen za suzbijanje štetočina na kupusu. Deluje na nervni sistem insekata i ima izražen „knock down“ efekat.

NEŽELJENI EFEKTI

Sumi Alfa® 5-EW može privremeno da smanji brojnost predatora, ali njihova brojnost zavisi od odnosa domaćina i predatora. Prilikom primene na cveću treba proveriti fitotoksičnost.

ETIKETA & MSDS