Todome® 24 SC - akaro-insekticid

You are here

Todome® 24 SC

Todome® 24 SC

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Buprofezin 200 g/l + fenpiroksimat 40 g/l
Formulacija: 
Коncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
Buprofezin 16 + fenpiroksimat 21A
Pakovanje: 
100 ml i 1 L
Proizvođač: 
Nihon Nohiyaku

Karenca:
Vinova loza – 21 dan

Primena

Letnji akaro-insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

VINOVA LOZA: za suzbijanje cikade (Scaphoideus titanus), vektora fitoplazme (Flavescence doree) u koncentraciji 0,05-0,1% (5-10 ml/10 l vode).
Vreme primene: do 21 dan od početka piljenja larvi.

Napomena:
Prema Ministarstvu poljoprivrede Republike Srbije, područja koja su zaražena fitoplazmom Flavescence doree, u kojima se obavezno mora suzbiti vektor, jesu: Rasinski, Nišavski, Jablanički, Zaječarski, Sremski (Fruška gora) i Šumadijski region.
Cilj suzbijanja je lokalizovanje pojave fitoplazme i sprečavanje prenošenja vektorima.
Todome® 24 SC koristi se dva puta, sam ili u alternaciji sa preparatima Bifenicus ili Fastac® 10 EC (prvi put Todome® 24 SC i 10-14 dana posle Bifenicus ili Fastac® 10 EC).

Mogućnost druge primene

VOĆARSTVO: za suzbijanje P. ulmi i T. urticae kao akaricid u količini od 1,2 l/ha.

SOJA: za suzbijanje T. urticae kao letnji akaricid u količini od 1 l/ha.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Todome® 24 SC ne meša se sa bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.

 

Karakteristike

Kombinacija buprofezina sa fenpiroksimatom preparata Todome® 24 SC stvara novi mehanizam delovanja koji odlaže otpornost grinja i insekata. Koristi se folijarno kada su temperature iznad 20°C. Deluje na pokretne forme, pa je potrebno izvesti dva tretmana u razmaku od 7 do 10 dana.

NEŽELJENI EFEKTI

Preparat primenjen prema uputstvu proizvođača nema neželjene efekte.

ETIKETA & MSDS