Totem | Agrosava

You are here

Totem

Totem

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Kletodim 120 gr/l
Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
1A
Pakovanje: 
1 l, 10 l
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:

Soja, šećerna repa - 70 dana

Suncokret - obezbeđena vremenom primene

Primena

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih (uskolisnih) korova u usevima suncokreta i soje. 

Usevi: Suncokret, soja

Količina: 1,5 l/ha – 2 l/ha

Primenjuje se u usevima soje i suncokreta za suzbijanje travnih jednogodišnjih i višegodišnjih korova.

Prvenstveno je namenjen za suzbijanje rizomskog sirka u količini primene 1,5 – 2l/ha. U usevima gde je rizomski sirak nižeg rasta do 20 cm primenivati količinu od 1,5 l/ha, dok kod dobro razvijenog rizomskog sirka primenjivati 2 l/ha.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova primenjuje se u količini 1 l/ha.

Za kontrolu višegodišnjih uskolisnih korova, poput zubače, potrebno je primenjivati preko 2 l/ha.

Mogućnost mešanja

Može se mešati sa svim herbicidima i fungicidima. Pre mešanja sa drugim preparatima, a posebno sa različitim formulacijama, proveriti njihovu kompatibilnost.

Karakteristike

Karakteristika herbicida iz ove grupe je da pojava prvih simptoma se može očekivati nakon 6 dana. Totem je herbicid odličnih performansi, te usled njegove primene ne očekuje se pojava retrovegetacije. Nakon usvajanje preko lista, kreće se na više i na niže kroz korovsku biljku i zaustavlja njihov porast.

Prilikom primene nije preporučljivo mešati ga sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova. Karakteristika ovog herbicida je izuzetna selektivnost na gajeni usev. Pripada grupi proizvoda koji su najbezbedniji, ali sa druge strane i najefikasniji. Upravo zbog njegove selektivnosti može naći primenu u brojnih povrtarskim usevima.

Posmatrajući tolerantnost populacije rizomskog sirka Totem (DIM) u rotaciji sa drugim herbicidima iz grupe Ariloksifenoksi propionati (FOP) predstavlja odličan izbor. Preparat se primenjuje uz utrošak od 200 – 400 l vode po hektaru. Takođe, pokazuje odličnu efikasnost i na travne korove, poput semenskog sirka, malog, velikog muhara, svračica i samonikla pšenica.

Prilikom tretiranja treba voditi računa o zanošenju herbicida (drift) na susedne uskolisne useve, jer može izazvati fitotoksičnost. Delovanje skoro svih herbicida je u velikoj meri uslovljeno temperaturom vazduha. Izbegavati primenu u najtoplijem delu dana, jer je tada najveća insolacija kao i isparavanje, koji mogu uticati na smanjenu efikasnost herbicida. Posebno je važno da su visoke temperature i niska relativna vlažnost vazduha u korelaciji. Što je veća temperatura to je niža relativna vlažnost vazduha i efikasnost herbicida slabija. 

ETIKETA & MSDS