Uljana repica - Čičak ili obična boca [i](Xanthium strumarium)[/i] | Agrosava

You are here

Povezani proizvodi

Čičak ili obična boca [i](Xanthium strumarium)[/i]

Galerija: 
Opis: 

Čičak je jednogodišnja biljka iz familije Asteraceae. Listovi i lisne drške su obrasli beličastim dlakama. Cveta i plodonosi od juna do oktobra. Biljka godišnje može da proizvede maksimalno 1000 semena, a obično se broj kreće oko 200. Klija i niče neravnomerno, od ranog proleća, pa do leta, pri temperaturi 4‒5°C. Koren i plodovi se koriste u medicini, a otrovna je za svinje i krupnu stoku.

Kao korov se sreće u usevima kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe, ali i na zapuštenim mestima duž reke i puteva. Najčešće se kao korov javlja u kukuruzu, soji, šećernoj repi, suncokretu, voćnjacima, vinogradima, ruderalnim staništima.