Uljana repica - Ambrozija [i](Ambrosia artemisiifolia)[/i] | Agrosava

You are here

Povezani proizvodi

Ambrozija [i](Ambrosia artemisiifolia)[/i]

Galerija: 
Opis: 

Ambrozija je jednogodišnja, invazivna, alergena biljka iz familije Asteraceae. Ima veliku reprodukcijsku moć i dobru sposobnost prilagođavanja različitim uslovima životne sredine. Veoma brzo i lako se širi, kako na poljoprivrednim, tako i na nepoljoprivrednim površinama, kao što su pruge, oblasti pored puteva i sl. Kao korov se javlja naročito u okopavinama i ukoliko se ne suzbije, može smanjiti prinos gajene biljke. Mehaničke mere suzbijanja, kao što su čupanje, košenje, kultiviranje ili okopavanje, najbolje je raditi pre cvetanja, jer na taj način onemogućavamo pojavu semena koje se može održati u zemljištu duži niz godina.

Hemijske mere ipak daju najbolje rezultate, biljke treba suzbijati u ranim fazama rasta biljke, jer tada postižemo najveću efikasnost, uz sprečavanje pada prinosa usled konkurencije sa korovima. Najčešće se kao korov javlja u kukuruzu, soji, šećernoj repi, suncokretu, voćnjacima, vinogradima, ruderalnim staništima.