Uljana repica - Samonikli suncokret [i](Helianthus annuus)[/i] | Agrosava

You are here

Povezani proizvodi

Samonikli suncokret [i](Helianthus annuus)[/i]

Galerija: 
Opis: 

Suncokret je jednogodišnja biljka iz porodice glavočika (Asteraceae). Kada se javi u gajenim biljkama naziva se samonikli suncokret. Ujedno ovo je jedan od najznačajnijih korova koji se mogu naći na parceli, jer može da napravi veliku štetu gajenom usevu. Neophodno je voditi računa o poreklu samoniklog suncokreta jer u najvećem broju slučajeva potiče od gajenog suncokreta koji se nalazio na parceli, a obzirom na tolerantnost koju poseduje suncokret u različitim tehnologijama proizvodnje i samo suzbijanje može napraviti veliki problem. Suncokret ima dubok korenov sistem i stablo koje može ići i do 2,5 m u visinu. Ove osobine ga čine veoma konkurentnim gajenim biljkama.
Hemijske mere suzbijanja daju najbolje rezultate, a u zavisnosti od gajenog useva primenjuju se različiti preparati.