Uljana repica - Tatula [i](Datura stramonium)[/i] | Agrosava

You are here

Povezani proizvodi

Tatula [i](Datura stramonium)[/i]

Galerija: 
Opis: 

Tatula je jednogodišnja biljka iz familije pomoćnica (Solanaceae). Pored toga što je značajan korov u našim okopavinama, baštama, voćnjacima, vinogradima i ruderalnim staništima, poznata je i po alkaloidima koje sadrži: atropin, hioscijamin, skopolamin. Prekomernim unosom može izazvati smrt.