Uljana repica - Teofrastova lipica [i](Abutilon theophrasti)[/i] | Agrosava

You are here

Povezani proizvodi

Teofrastova lipica [i](Abutilon theophrasti)[/i]

Opis: 

Teofrastova lipica je jednogodišnja biljka koja naraste i do 1 m u visinu, obrasla je dlakama beličaste boje. Ima žute cvetove smeštene u pazuhu lista. Cveta u periodu od juna do septembra. Veoma je kompetetivna biljka, koja oduzima hranljive materije i vodu od useva u kojem se nalazi. Najčešće se kao korovska biljka javlja na bogatim zemljištima u usevu kukuruza, soje, šećerne repe i povrtarskim usevima. Ukoliko se ne suzbije kod kukuruza, može da smanji prinos i preko 30%. Zbog alelopatskog delovanja, štete u usevu soje su višestruke. Kod odrasle biljke stablo odrveni, pa je vađenje šećerne repe izuzetno otežano, praktično nemoguće. Često uspeva pored puteva i u naseljima.