Uljana repica - Vijušac [i](Bilderdykia convolvulus)[/i] | Agrosava

You are here

Povezani proizvodi

Vijušac [i](Bilderdykia convolvulus)[/i]

Galerija: 
Opis: 

Vijušac je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice Polygonaceae. Stabljika je tanka, dužine do 150 cm, pri osnovi je razgranata i polegljiva. Lako se obavija oko stabla gajenih biljaka, te na taj način može izazvati poleganje useva ili otežati berbu/kosidbu. Cveta od juna do oktobra, a jedna biljka može dati 1000 semena godišnje, koja zadržavaju klijavost do 6 godina. Kao korov se javlja u ozimim strninama i okopavinama.