Unify | Agrosava

You are here

Unify

Unify

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Piraklostrobin 170 g/l + protiokonazol 200 g/l
Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
Piraklostrobin 11 + protiokonazol 3
Pakovanje: 
1 L i 5 L
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Pšenica – 35 dana
Šećerna repa – 28 dana

Primena

Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za zaštitu ratarskih useva

PŠENICA:

  • za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i rđe pšenice (Puccinia sp.) u količini 0,8-1 l/ha.

Vreme primene: preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti, od faze vlatanja do faze punog cvetanja.

  • za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa pšenice (Fusarium sp.), 0,8-1 l/ha.

Vreme primene: preventivno, pre ostvarene infekcije, kada je pšenica u fazi od kraja klasanja do početka cvetanja: (BBCH 59-61).

ŠEĆERNA REPA: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) u količini 0,75-0,9 l/ha.
Vreme primene: preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti, odnosno od zatvaranja redova.

Karakteristike

Dvostruka kombinacija aktivnih materija piraklostrobin i protiokonazol obezbeđuje efikasno suzbijanje najznačajnijih bolesti šećerne repe i strnih žita. Protiokonazol je sistemična aktivna materija iz grupe triazola, koja deluje na inhibiciju ergosterola  što dovodi do morfoloških i funkcionalnih promena na membrane štetnih gljiva. Piraklostrobin pripada grupi strobilurina, fungicida sa preventivnim načinom delovanja i pozitivnim fiziološkim efektom na biljke. Fungicidna aktivnost ispoljava se blokiranjem transporta elektrona na respiratornom lancu u mitohondrijama.
Folijarna primena preparata Unify pored efikasne zaštite, stimuliše rast biljaka i duže zadržavanje zelene lisne mase koja produžava fotosintetsku aktivnost, povećava kvalitet i prinos biljaka.

NEŽELJENI EFEKTI

Preparat nema neželjene efekte ukoliko se primeni u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom i uz poštovanje mera preostrožnosti.

ETIKETA & MSDS