Vesti | Chemical Agrosava

You are here

Vesti

Dana 01.10.2019. godine u Gardinovcima kod domaćina Radoslava Obrenova skidan je demo ogled AS hibrida. Druženje je proteklo u radnoj i prijatnoj atmosferi, a kao najbolji hibrid istakao se AS 702.

Dana 02.10. skidan je kukuruz na Fokus farmi u Ostojićevu, na imanju Duška Kenđura.

Domaćin je bio zadovoljan sa žetvom. Najveći prinos je izmeren kod hibrida AS 6E02 12308 kg i AS 5M43 11832 kg, a najniža vlaga kod hibrida: AS 3300 13,8% i AS 201 14%.

25. septembar, Mrmoš

Još jedan DAN POLJA je iza nas. Na oglednoj parceli Mijajla Milinčića iz Mrmoša kod Aleksandrovca, pred prisutnim proizvođaćima, AS hibridi su još jednom dokazali stabilnost u sušnom periodu. U ovom ogledu najveću pažnju je privukao AS 507.

U ponedeljak 16. septembra u saradnji sa PSS Kruševac, na imanju Dobriše Agatonovića iz Dvorana proizvodjačima je prikazan demo ogled AS hibrida kukuruza. Najveću pažnju su privukli hibridi AS 507, AS 72 i AS 702.

Usled nevremena i olujnog vetra, svi demo ogledi na ovoj parceli su bili oštećeni. AS HIBRIDI su to najbolje podneli što im je još jedan plus kod proizvođača pri izboru hibrida.

Pages