Vesti | Chemical Agrosava

You are here

Vesti

LG APILCO i SALASAR

Chemical Agrosava u svojoj ponudi ima dve visokoprinosne sorte LG APILCO i SALASAR. Više o ovim sortama pročitajte ovde ili se obratite našem stručnom i prodajnom timu na vašem regionu.

25. septembar, Mrmoš

Još jedan DAN POLJA je iza nas. Na oglednoj parceli Mijajla Milinčića iz Mrmoša kod Aleksandrovca, pred prisutnim proizvođaćima, AS hibridi su još jednom dokazali stabilnost u sušnom periodu. U ovom ogledu najveću pažnju je privukao AS 507.

U ponedeljak 16. septembra u saradnji sa PSS Kruševac, na imanju Dobriše Agatonovića iz Dvorana proizvodjačima je prikazan demo ogled AS hibrida kukuruza. Najveću pažnju su privukli hibridi AS 507, AS 72 i AS 702.

Usled nevremena i olujnog vetra, svi demo ogledi na ovoj parceli su bili oštećeni. AS HIBRIDI su to najbolje podneli što im je još jedan plus kod proizvođača pri izboru hibrida.

Dana, 4. septembra, održan je Dan polja AS hibrida kukuruza u Pančevu u saradnji sa kolegama iz PSS Institut Tamiš.
Predstavljene su prednosti AS hibridi-a i noviteti za proizvodnju kukuruza u narednoj sezoni.

Dana 3. septembra, na oglednom polju naše kompanije Fokus Farma u Ostojićevu održan je Dan polja u saradnji sa dipl.inž.polj. Duškom Kenđurom. Proizvođačima su predstavljeni AS hibridi, kao i sve prednosti i noviteti od strane naših stručnjaka, uključujući i tehnologiju proizvodnje i gajenja kukuruza i suncokreta.

Pages