Vesti | Agrosava

You are here

Vesti

U majskom izdanju respektabilnog i visokostručnog magazina European Seed, naš silažni hibrid AS 170 proglašen je za jedan od 20 najinovativnijih hibrida 2020 u Evropi.

Imate nedoumice kako da zaštite vaš usev? Svratite na kafu kod Agrosave i saznajte sve što vas interesuje.

Imate nedoumice kako da zaštite vaš usev? Svratite na kafu kod Agrosave i saznajte sve što vas interesuje.

Postoji nekoliko pravila uspešne proizvodnje pšenice, a jedno od njih je nesumnjivo kvalitetna zaštita pšenice od najčešćih i najopasnijih bolesti, kao što su pepelnica, rđa, septorija, fuzarijum.

I sama zaštita pšenice od bolesti ima svoje postulate, jer to je proces i on podrazumeva:

Imate nedoumice kako da zaštite vaš usev? Svratite na kafu kod Agrosave i saznajte sve što vas interesuje.

Imate nedoumice kako da zaštite vaš usev? Svratite na kafu kod Agrosave i saznajte sve što vas interesuje.

Gljiva cerkospora, prouzrokovač pegavosti lišća šećerne repe, javlja se u šećernoj repi skoro svake godine, na šta utiče niz faktora: plodored, osetljivost sorte, količina primenjenog azota, temperatura i vlažnost vazduha.

Stoga, zaštita šećerne repe od cerkospore podrazumeva:

Pages