Vesti | Page 2 | Chemical Agrosava

You are here

Vesti

Dana, 4. septembra, održan je Dan polja AS hibrida kukuruza u Pančevu u saradnji sa kolegama iz PSS Institut Tamiš.
Predstavljene su prednosti AS hibridi-a i noviteti za proizvodnju kukuruza u narednoj sezoni.

Dana 3. septembra, na oglednom polju naše kompanije Fokus Farma u Ostojićevu održan je Dan polja u saradnji sa dipl.inž.polj. Duškom Kenđurom. Proizvođačima su predstavljeni AS hibridi, kao i sve prednosti i noviteti od strane naših stručnjaka, uključujući i tehnologiju proizvodnje i gajenja kukuruza i suncokreta.

Dana 30. avgusta, na oglednom polju Fokus Farma u Mijatovcu, proizvođači su mogli da se informišu o svim prednostima i novitetima AS hibrida od strane naših stručnjaka, kao i o samoj tehnologiji proizvodnje i gajenja kukuruza i suncokreta.

Dana, 23. avgusta na imanju Miljka Lukovića u Bapskom Polju (opština Kraljevo), okupili smo proizvodjače i predstavili AS hibride u uslovima navodnjavanja.

Pored 6 hibrida u ogledu za ovu godinu, našao se i jedan silažni hibrid AS 160 zbog potrebe proizvodjača.

Dana 20. avgusta, na oglednom polju imanja "7. juli" iz Siriga, održana je Fokus Farma u saradnji sa našom kompanijom. Ovom događaju prisustvovalo je preko 200 ljudi. Posetioci su mogli da se informišu o svim prednostima i novitetima AS hibrida od strane naših stručnjaka, kao i o samoj tehnologiji proizvodnje i gajenja kukuruza, suncokreta i soje.

Pages