Vesti | Page 12 | Agrosava

You are here

Vesti

Laboratorija je akreditovana prema SRPS ISO/IEC 17025:2006 kod akreditacionog tela Srbije. Pod ATS akreditacijom se nalazi: uzorkovanje i ispitivanje semena žita, industrijskog i krmnog bilja.

Notification about change of status is available on the following link Obaveštenje.

Declaration of change of status is available on the following link Nacrt Ugovora.

Pages