Vesti | Page 4 | Agrosava

You are here

Vesti

AS 6E02 je srednje kasni hibrid FAO 600 grupe zrenja višestruke namene – i za proizvodnju suvog zrna i za berbu u klipu. Pripada najnovijoj generaciji AS hibrida i posebno je namenjen za postizanje rekordnih prinosa.

Evo kako.

U novoj generaciji AS hibrida AS 5M43 zauzima posebno mesto.

To je hibrid namenjen za direktnu žetvu u zrnu, bez troškova veštačkog dosušivanja. S obzirom da pripada srednje ranoj grupi zrenja, koja ima najbolji odnos potencijala za prinos i sadržaja vlage, AS 5M43 proizvođačima obezbeđuje najveću profitabilnost.

Ako govorimo o hibridima kukuruza srednje kasne grupe zrenja, AS 507 sigurno stoji visoko na pijedestalu. I to ne samo među AS hibridima, već na čitavom srpskom tržištu hibrida.

Sve to, naravno, nije bez razloga. Po rečima dr Nenada Vasića, ove 3 prednosti su ključne:

AS 3300 je novi rani hibrid, vrlo praktičan i pogodan kako za proizvodnju suvog zrna bez troškova dosušivanja, tako i za laganu i čistu berbu u klipu.

Ovaj hibrid je vrlo interesantnog i prepoznatljivog izgleda: niska biljka sa srednje nisko postavljenim klipom, čvrsto stablo koje dugo zadržava zelenu boju, lepi, dugački i ispunjeni klipovi.

Na pragu smo setve kukuruza 2021. Kao i uvek, proizvođači žele dobre prinose i pažljivo biraju šta će sejati.

AS 201 je rani hibrid najnovije generacije, hibrid posebnih karakteristika:

Pages