Vesti | Page 7 | Agrosava

You are here

Vesti

Dana 01.10.2019. godine u Gardinovcima kod domaćina Radoslava Obrenova skidan je demo ogled AS hibrida. Druženje je proteklo u radnoj i prijatnoj atmosferi, a kao najbolji hibrid istakao se AS 702.

Dana 02.10. skidan je kukuruz na Fokus farmi u Ostojićevu, na imanju Duška Kenđura.

Domaćin je bio zadovoljan sa žetvom. Najveći prinos je izmeren kod hibrida AS 6E02 12308 kg i AS 5M43 11832 kg, a najniža vlaga kod hibrida: AS 3300 13,8% i AS 201 14%.

25. septembar, Mrmoš

Još jedan DAN POLJA je iza nas. Na oglednoj parceli Mijajla Milinčića iz Mrmoša kod Aleksandrovca, pred prisutnim proizvođaćima, AS hibridi su još jednom dokazali stabilnost u sušnom periodu. U ovom ogledu najveću pažnju je privukao AS 507.

U ponedeljak 16. septembra u saradnji sa PSS Kruševac, na imanju Dobriše Agatonovića iz Dvorana proizvodjačima je prikazan demo ogled AS hibrida kukuruza. Najveću pažnju su privukli hibridi AS 507, AS 72 i AS 702.

Usled nevremena i olujnog vetra, svi demo ogledi na ovoj parceli su bili oštećeni. AS HIBRIDI su to najbolje podneli što im je još jedan plus kod proizvođača pri izboru hibrida.

Dana, 4. septembra, održan je Dan polja AS hibrida kukuruza u Pančevu u saradnji sa kolegama iz PSS Institut Tamiš.
Predstavljene su prednosti AS hibridi-a i noviteti za proizvodnju kukuruza u narednoj sezoni.

Pages