Vesti | Page 7 | Agrosava

You are here

Vesti

Chemical Agrosava je osvojila drugo mesto u 2019. godini ( Priznanje) za proces selekcije i regrutacije putem sajta poslovi.infostud.com, u okviru projekta "Oceni put do posla". U okviru istraživanja ocenjeno je 21.500 konkursa za posao i 6.572 pojedinačnih poslodavaca.

Dana 01.10.2019. godine u Gardinovcima kod domaćina Radoslava Obrenova skidan je demo ogled AS hibrida. Druženje je proteklo u radnoj i prijatnoj atmosferi, a kao najbolji hibrid istakao se AS 702.

Dana 02.10. skidan je kukuruz na Fokus farmi u Ostojićevu, na imanju Duška Kenđura.

Domaćin je bio zadovoljan sa žetvom. Najveći prinos je izmeren kod hibrida AS 6E02 12308 kg i AS 5M43 11832 kg, a najniža vlaga kod hibrida: AS 3300 13,8% i AS 201 14%.

25. septembar, Mrmoš

Još jedan DAN POLJA je iza nas. Na oglednoj parceli Mijajla Milinčića iz Mrmoša kod Aleksandrovca, pred prisutnim proizvođaćima, AS hibridi su još jednom dokazali stabilnost u sušnom periodu. U ovom ogledu najveću pažnju je privukao AS 507.

Pages