Vesti | Page 8 | Chemical Agrosava

You are here

Vesti

Dana, 09. oktobra 2018. godine održan je lokani dan polja AS hibrida kukuruza, na parceli domaćina Janka Krnača.

Dobro druženje, sjajna atmosfera i odlični prinosi.

Dana, 09. oktobra 2018. godine održana je žetva AS hibrida kukuruza u Doroslovu.

Na lokalnom danu polja AS hibrida kod domaćina Novaka Loranta, okupili su se proizvođači kukuruza. Prikazani su i mereni prinosi AS hibrida kukuruza koji su se već dokazali u proizvodnji, ali i novi As-ovi.

Dana, 09. oktobra 2018. godine održana je žetva kukuruza AS hibrida u Sivcu.

Lepo vreme i još bolji rezutati. Još jedan uspešan dan!

Naš domaćin Mile Svilar iz Sivca i vredna ekipa u žetvi AS hibrida kukuruza.

Dana, 08.oktobra 2018. godine održana je žetva kukuruza AS hibrida u Bačkom Petrovcu.

Naši domaćini Katarina i Daniel Lekar iz Bačkog Petrovca imaju svoje AS favorite!!!

Dana, 08.oktobra 2018. godine održana je žetva kukuruza AS hibrida kod domaćina Vladimira Tamaša iz Vrbasa.

Vrhunski  prinosi  hibrida AS 702, AS 6E02 i AS 5M11.

Pages