Vesti | Page 8 | Agrosava

You are here

Vesti

U ponedeljak 16. septembra u saradnji sa PSS Kruševac, na imanju Dobriše Agatonovića iz Dvorana proizvodjačima je prikazan demo ogled AS hibrida kukuruza. Najveću pažnju su privukli hibridi AS 507, AS 72 i AS 702.

Usled nevremena i olujnog vetra, svi demo ogledi na ovoj parceli su bili oštećeni. AS HIBRIDI su to najbolje podneli što im je još jedan plus kod proizvođača pri izboru hibrida.

Dana, 4. septembra, održan je Dan polja AS hibrida kukuruza u Pančevu u saradnji sa kolegama iz PSS Institut Tamiš.
Predstavljene su prednosti AS hibridi-a i noviteti za proizvodnju kukuruza u narednoj sezoni.

Dana 3. septembra, na oglednom polju naše kompanije Fokus Farma u Ostojićevu održan je Dan polja u saradnji sa dipl.inž.polj. Duškom Kenđurom. Proizvođačima su predstavljeni AS hibridi, kao i sve prednosti i noviteti od strane naših stručnjaka, uključujući i tehnologiju proizvodnje i gajenja kukuruza i suncokreta.

Dana 30. avgusta, na oglednom polju Fokus Farma u Mijatovcu, proizvođači su mogli da se informišu o svim prednostima i novitetima AS hibrida od strane naših stručnjaka, kao i o samoj tehnologiji proizvodnje i gajenja kukuruza i suncokreta.

Dana, 23. avgusta na imanju Miljka Lukovića u Bapskom Polju (opština Kraljevo), okupili smo proizvodjače i predstavili AS hibride u uslovima navodnjavanja.

Pored 6 hibrida u ogledu za ovu godinu, našao se i jedan silažni hibrid AS 160 zbog potrebe proizvodjača.

Pages