Vitavax® 200 FF - fungicid

You are here

Vitavax® 200 FF

Vitavax® 200 FF

Tehničke informacije

Aktivna materija: 
Karboksin 200 g/l + tiram 200 g/l
Formulacija: 
Tečna formulacija za vlažno tretiranje (FF)
Klasifikacija rezistentnosti: 
Karboksin 7 + tiram M3
Pakovanje: 
250 ml, 1 L i 20 L
Proizvođač: 
Chemtura

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene

Primena

Fungicid za tretiranje semena pšenice, ječma, ovsa, kukuruza, soje, šećerne repe i uljarica

Vitavax® 200 FF koristi se za suzbijanje bolesti semena:
PŠENICA: za suzbijanje prouzrokovača glavnice (Tilletia tritici), gari (Ustilago tritici), snežne plesni (Fusarium nivalis), sive pegavosti lista i klasa (Septoria nodorum) u količini od 300 ml/100 kg semena.

JEČAM: za suzbijanje otkrivene gari (Ustilago nuda), pokrivene gari (Ustilago hordei), prugaste pegavosti (Pyrenophora graminea), mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) i truleži (Fusarium spp.) u količini od 300 ml/100 kg semena.

OVAS: za suzbijanje otkrivene gari (Ustilago avenae), mrežaste pegavosti (Pyrenophora avenae) i truleži (Fusarium spp.) u količini od 200 ml/100 kg semena.

KUKURUZ: za suzbijanje gukaste gari (Ustilago maydis), truleži korena (Fusarium spp.), pepeljaste pegavosti (Helminthosporium turcicum), paleži klica (Aspergillus spp., Penicilium spp.) i poleganja (Pythium spp.) u količini 250-500 ml/100 kg semena.

SOJA: za suzbijanje truleži (Fusarium spp., Rhizoctonia solani), paleži klica (Aspergillus spp., Penicilium spp.) i sivomrke pegavosti (Phomopsis spp.) u količini od 250 ml/100 kg semena.
Vitavax® 200 FF je kompatibilan sa bakterijama za inokulaciju semena.

ŠEĆERNA REPA: za suzbijanje plamenjače (Phoma betae), truleži (Fusarium spp., Rhizoctonia solani) i poleganja (Pythium spp.) u količini od 500 ml/100 kg semena.

ULJANA REPICA: za suzbijanje truleži (Phoma lingam, Fusarium spp.) i poleganja (Pythium spp.) u količini od 500 ml/100 kg semena.

Mogućnost druge primene

GRAŠAK: za tretiranje semena u količini od 2,5 l/t (2,5 ml/kg semena).

KROMPIR: za tretiranje semena u količini od 3 l/t.

Karakteristike

Vitavax® 200 FF je univerzalni sistemični fungicid za suzbijanje bolesti koje se prenose unutar semena sa dodatkom preventivnog fungicida za suzbijanje bolesti koje se prenose sporama na površini semena ili koje se nalaze u zemljištu.
Zbog pouzdane selektivnosti koristi se za tretiranje semena većine useva i cveća. Karboksin je za većinu useva i regulator rasta. Svaka sorta reaguje posebno na karboksin.

NAPOMENA

  • Vreme tretiranja semena je u toku dorade semena ili neposredno pred setvu.
  • Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja i ne sme se ostavljati na površini zemlje (obavezno uneti u zemlju).
  • Prilikom setve tretiranog semena voditi računa o vodozaštitnim zonama.

 

 

ETIKETA & MSDS