Wuxal® Amino | Agrosava

You are here

Wuxal® Amino

Wuxal® Amino

Tehničke informacije

Kategorija: 
Pakovanje: 
250 ml i 1 L
Proizvođač: 
Aglukon

Specijalno folijarno hranivo sa organskim azotom i slobodnim aminokiselinama prirodnog porekla

Sadržaj hranljivih elemenata:
Ukupni azot (N) – 9,2%, od toga:
    • organski azot - 9,06%  
    • amonijačni azot – 0,14%
Ukupne aminokiselina – 56,6%, od toga:
    • slobodne aminokiseline – 7,5%

Specifična težina: 1,26 g/cm³
pH vrednost: 7,5

Primena

Wuxal® Amino je namenjen za ishranu različitih biljnih vrsta, koje se gaje na različitim zemljištima i supstratima na otvorenom polju i zaštićenom prostoru, u količini 2-5 l/ha.

Način primene: folijarno i fertirigacija.

Količina i vreme primene:  
JABUČASTO VOĆE:

 • faza zeleni buketići u količini 2 l/ha;
 • pre cvetanja, roze baloni, početak cvetanja u količini 3 l/ha;
 • posle berbe u količini 5 l/ha.

KOŠTIČAVO VOĆE:

 • faza zelena tačka u količini  3-5 l/ha;
 • opadanje latica u količini 5 l/ha;
 • po potrebi u toku vegetacije u količini 3-5 l/ha.

TREŠNJA:

 • početak obojavanja ploda u količini 3 l/ha;
 • plodovi imaju sortnu boju i ukus u količini 3 l/ha.

ŠLJIVA:

 • „šarka šljive“ tretmani: od opadanja latica i intervali na 30 dana u količini 3 l/ha.

JAGODA:

 • zajedno sa tretmanima protiv Botrytis cinerea u količini 3 l/ha.

POVRĆE:

 • 2 – 3 nedelje posle sadnje ili nicanja u dvonedeljnim intervalima u količini 3-5 l/ha.

VINOVA LOZA:

 • pre i posle cvetanja u količini 3-5 l/ha.

ŠEĆERNA REPA:

 • zajedno sa tretmanima za suzbijanje korova posle nicanja useva u količini 2-3 l/ha.

KROMPIR:

 • zajedno sa tretmanima za suzbijanje korova posle nicanja useva u količini 2-3 l/ha.

ŽITARICE:

 • zajedno sa fungicidnim tretmanima u količini 2-3 l/ha.

FERTIRIGAIJA:
Primena  u intervalima 20 – 30 dana ili prema zahtevima useva.  Opšta preporuka je da se proizvod primeni na početku vegetivnog rasta u cilju jačanja razvoja korena. U isto vreme, unapređena je i apsorpcija hranljivih elemenata korenom.
Voće: u količini 6-8 l/ha.
Povrće: u količini 8-10 l/ha.
Jagode: u količini 8-10 l/ha.
Ukrasne biljke: 90-100 ml/100 m².

Dobro isprati čistom vodom posle aplikacije.
Broj tretiranja u toku godine: 2-3 puta, po potrebi.

MOGUĆNOST MEŠANJA
Wuxal® Amino se može mešati sa drugim folijarnim hranivima. Kod mešanja sa pesticidima proveriti fizičku kompatibilnost.

Karakteristike

Wuxal® Amino je folijarno đubrivo sa visokim sadržajem aminokiselina organskog porekla (776 g/l). Sadrži sve esencijalne aminokiseline, a najviše prolin, alanin, glicin i treonin. Azot u sastavu proizvoda je takođe organskog porekla, u obliku odmah dostupnom biljkama. Povećava prinos i kvalitet biljaka (krupnoća, bolja obojenost) posebno u uslovima stresa. Preparat ispunjava standarde Evropske unije za organsku proizvodnju.

NAČIN DELOVANJA

Aminokiseline su sastavni deo proteina i imaju važnu ulogu u izgradnji ćelije. Postoji 20 aminokiselina i svaka ima specifičnu funkciju u biljkama: stimulišu fotosintezu, aktiviraju metabolizam enzima, usporavaju procese starenja, pomažu formiranje biljnih tkiva, sintezu hlorofila itd. Zajednička uloga im je pozitivan uticaj na fiziološke aktivnosti i zdravstveno stanje biljke. Neke aminokiseline su prekursori za proizvodnju enzima i regulatora rasta (auksina).
Biljke prirodno sintetišu aminokiseline i za tu svrhu troše hraniva i energiju. U stresnim uslovima (grad, suša, mraz, napad štetočina ili bolesti) njihova sinteza je smanjena ili u potpunosti zaustavljena. Dodavanjem aminokiselina preko lista ili korena dolazi do bržeg oporavka nakon stresnih uslova i boljeg zdravstvenog stanja biljaka.
Zahvaljujući specijalnim surfaktantima sredstvo nanešeno na list ostaje zalepljeno i ne spira se kišom, već biljka koristi hraniva onda kada su joj potrebna. Iz istog razloga, ukoliko se primeni istovremeno sa pesticidima, poboljšava njihovu efikasnost. 

ETIKETA & MSDS