Wuxal Boron plus | Chemical Agrosava

You are here

Wuxal Boron plus

Wuxal Boron plus

Tehničke informacije

Kategorija: 
Pakovanje: 
1 L
Proizvođač: 
Aglukon

Složeno tečno neorgansko NP đubrivo sa dodatkom mikroelemenata

Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Azot (N) 5%
  • Fosfor (P2O5) 13%
  • Bor (B) 7,7%
  • Bakar (Cu) 0,05%
  • Gvožđe (Fe) 0,1%
  • Mangan (Mn) 0,05%
  • Molibden (Mo) 0,001%
  • Cink (Zn) 0,05%

Specifična težina: 1,41 g/cm3
pH vrednost: 5,2

Primena

 

Karakteristike