Zaštita šećerne repe | Chemical Agrosava

You are here

Zaštita šećerne repe

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Setva, depozitori
Tretiranjem u redovima
Štetočine u zemljištu  
Saturn 7,5 GR 15-20 kg/ha ili
Bifenicus 0,5 l/ha

Nicanje useva

 
Repina pipa
(Bothynoderes punctiventris)
Savanur EC 1,5-2 l/ha
Usev u fazi do 2 lista  ,
a korovi u fazi od
kotiledona do 4 lista
Širokolisni korovi
(prvi tretman)
Korida 1,5-2 l/ha +
preparati na bazi desmedifama
i fenmedifama
(80+80 g/l a.m.)
7-10 dana posle
prvog tretmana
Širokolisni korovi
(drugi tretman)
Korida 1,5-2 l/ha +
preparati na bazi desmedifama i
fenmedifama i etofumesata
(71+91+112 g/l a.m.)
Kad je palamida u početku
porasta u stablu,
a čičak i ambrozija u fazi
od 2 do 6 listova
Širokolisni korovi
(pre svega palamida,
čička i ambrozije)
Tipofen 300 0,2-0,4 l/ha
Posle nicanja
divljeg sirka u
fazi 3-5 listova
Divlji sirak iz semena i
rizoma i ostali uskolisni korovi
Flupisor 0,8-1 l/ha
Pantera® 40 EC 1-1,5 l/ha
 
Razvoj useva  
Pegavost lišća šećerne repe
(Cercospora beticola)
 
Odeon® 1 kg/ha
 
Razvoj useva  
Pegavost lišća šećerne repe
(Cercospora beticola)
 
Odeon® 1 kg/ha
Teatar Plus 0,6 l/ha