Zaštita bilja - Chemical Agrosava

You are here

Zaštita bilja

U ovoj sekciji možete pronaći programe zaštite po usevima u tabelarnom prikazu. Svi preparati su iz proizvodno-distributivnog programa Chemical Agrosave, i podeljeni su u nekoliko osnovnih grupa:

1. Herbicidi

2. Fungicidi

3. Insekticidi

4. Tretman semena i sadnog materijala

5. Folijarna hraniva (đubriva)

6. Sredstva posebne namene