Zaštita borovnice | Agrosava

Zaštita borovnice

VREME PRIMENE RAZLOG TRETIRANJA IZBOR PREPARATA FAZE
Početak
vegetacije
Bolesti stabla Everest 0,4-0,5%
Početak
listanja
Uvenuće i sušenje cvetova i izdanaka
(Monilinia vaccinii-corymbosi)
Dekada 1,2 l/ha
Lisne vaši Calypso® 480 SC
25 ml/100 l vode
Gubar
Mrazovac
Izduživanje
izdanaka
Plamenjača korena i stabla
(Phytophthora cinnamomi)
Leonida 1,5 l/ha (zalivanje)

Uvenuće i sušenje cvetova i izdanaka
(Monilinia vaccinii-corymbosi)

Aserija 1 l/ha +
Merpan® 80 WDG
180 g/100 l vode
Izumiranje, rak i sušenje izdanaka
(Phomopsis vaccinii)
Folijarna ishrana Wuxal® Microplant 1 l/ha
Početak
cvetanja
Monilinia vaccinii-corymbosi Signum® 1 kg/ha
Botrytis cinerea
Phomopsis vaccinii
Alternaria sp.
Folijarna ishrana Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha
40% cvetova
otvoreno
Monilinia vaccinii-corymbosi Aserija 1 l/ha +
Ciporedex® 1 l/ha
Botrytis cinerea
Rak izdanaka
(Botrysphaera dothidea)
Folijarna ishrana Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha
80% cvetova
otvoreno
Monilinia vaccinii-corymbosi Aserija 1 l/ha +
Ciporedex® 1 l/ha
Botrytis cinerea
Botrysphaera dothidea
Precvetavanje Monilinia vaccinii-corymbosi Image 0,8 l/ha +
Merpan® 80 WDG
180 g/100 l vode
Botrytis cinerea
Alternaria sp.
Botrysphaera dothidea
Folijarna ishrana Wuxal® Aminocal 3 l/ha
Rast plodova
(10-14 dana posle)
Trulež plodova Zato® 50 WG 0,4 kg/ha
Pegavost lista
Štetni insekti Calypso® 480 SC
25 ml/100 l vode
Folijarna ishrana Wuxal® Aminocal 2,5-3 l/ha
Sazrevanje
plodova
Trulež plodova Teldor® 500-SC 1,5-2 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Aminocal 2,5-3 l/ha
Posle berbe Bolesti lista i stabla Teatar plus 1 l/ha
Tokom oktobra Bolesti lista i stabla Everest 0,4-0,6%
Bolje odrvenjavanje izdanaka