Zaštita crnog luka | Chemical Agrosava

You are here

Zaštita crnog luka

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Pre setve
ili
sadnje  
Podzemne
štetočine
 Bifenicus 2 l/ha
(inkorporacija)
Saturn Terra
15-20 kg/ha
u redove

Pre
nicanja  

Jednogodišnji
travni i
širokolisni korovi   
Stomp® Aqua 2,5-3 l/ha
2 lista   

Plamenjača i lisne pegavosti

Antracol® WP-70 1,5-1,8 kg/ha

Tripsi     Dicarzol 50 SP 1 kg/ha
Vaši i sovice Bifenicus 0,02-0,05%
3-4
lista 

Travni korovi 

 Flupisor* 1 l/ha

Širokolisni korovi Galigan 240 EC 1-1,5 l/ha
Tipofen 300 0,4-0,5 l/ha
Plamenjača i lisne pegavosti Teatar 1 l/ha
Rđa i lisne pegavosti Different 250 EC 0,02-0,03%
Tripsi Dicarzol 50 SP 1 kg/ha
Bakterioze Everest 0,4%
Vaši i tripsi Confidor® 200 SL 0,05-0,07 l/ha
Lukova muva Sonar 1-1,5 l/ha
Grinje i mineri Amon 020 EW 0,075%
Formiranje
    glavice    

Plamenjača i lisne pegavosti

Antracol® WP-70 2-3 kg/ha

Rđa i lisne pegavosti Teatar Plus 1 l/ha
Bakterioze Everest 0,4%
Siva trulež Dionis 0,1-0,2%
Vaši i lukova muva Gestikal 240 SC 0,16-0,18 l/ha
Grinje i mineri Amon 020 EW 1 l/ha
Bela leptirasta vaš Todome® 24 SC 0,05-0,1%

*Za uskolisne rizomske korove, količina primene je 1,5 l/ha.