Zaštita crnog luka | Chemical Agrosava

You are here

Zaštita crnog luka

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Pre setve
ili
sadnje  
Zemljišne
štetočine
 Bifenicus 2 l/ha
(inkorporacija)
 
Drugi list
jasno vidljiv

Plamenjača luka

Dekada 0,5 l/ha +
Image 0,25 l/ha

Lisna pegavost
Tripsi     Bifenicus 0,3 l/ha
Lukova muva
Folijarna ishrana Wuxal® Macromix 3 l/ha
Četvrti i peti
list jasno
vidljiv
Lisna pegavost Different 250 EC 0,3 l/ha
Rđa lista
Tripsi Dicarzol 50 SP 1 kg/ha
Lukova muva Sonar 1 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Aminocal 4 l/ha
Razvoj lista i
vegetativnog
dela
Plamenjača luka Leonida 0,5 l/ha
Lisna pegavost
Rđa lista Teatar 1 l/ha
Tripsi Dicarzol 50 SP 1 kg/ha
Lisne vaši i lukova muva Premijer 0,4 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal®Super 4 l/ha
Formiranje
glavice
Prevremeno klijanje luka Royal® MH 30 12,5-15 l/ha
Razvoj glavice Plamenjača luka

Melody® Combi 1,5 kg/ha

Lisna pegavost Image 0,8 l/ha
Siva trulež Dekada 1,2 l/ha
Tripsi Amon 020 EW 1,2 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal®Super 4 l/ha