Zaštita duvana | Agrosava

You are here

Zaštita duvana

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Inkorporacija pred sadnju Žičari i sovice Bifenicus 2 l/ha  

Pre
rasađivanja

Suzbijanje korova Stomp® Aqua 3 l/ha  
Po potrebi Lisne vaši i tripsi Dicarzol 50 SP 1 kg/ha  
Po potrebi Plamenjača Antracol® WP-70 2,5 kg/ha  
Po potrebi Lisne vaši - vektori virusa
mozaika duvana (TMV)
mozaika krastavca (CMV)
Y virusa krompira na
duvanu (PVY)
Confidor® 200 SL 0,3 l/ha  
Tretiranje 
posle
zakidanja
cvasti
u roku od 
dva dana
Zaustavljanje rasta 
zaperaka
Royal® MH 30 15 l/ha ili
Royaltac® 25 l/ha
 
Više puta u razmaku
od 5-7 dana
Kukuruzna sovica
(H. armigera)
Fastac® 10 EC 0,2 l/ha