Zaštita jagode | Agrosava

Zaštita jagode

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Početak listanja Jagodina grinja   Amon 020 EW 1 l/ha  
Zatvoreni cvetni 
pupoljci
Pegavost lista jagode

Teatar plus 1 l/ha

Jagodin cvetojed Savanur EC 1,2 l/ha
Jagodin rilaš
Folijarna ishrana Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha 
Početak cvetanja Siva trulež Dekada 1 l/ha
Pepelnica jagode Nimrod® 0,8 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Boron 2 l/ha 
Puno cvetanje Siva trulež Dekada 1 l/ha + Image 0,5 l/ha
Precvetavanje Pegavost lista jagode Merpan® 80 WDG 2 kg/ha
Siva trulež Signum® 1,8 kg/ha
Lisne vaši Gestikal 240 SC 0,2 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Aminocal 2,5-3 l/ha

Razvoj ploda

Fitogagne grinje Acramite 480 SC 0,375 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Aminocal 2,5-3 l/ha
3 – 5 dana
pred berbu
Siva trulež Teldor® 500 SC 1,5-2 l/ha
Posle berbe Pipa korona
(Othiorhynchus sulcatus)
 
Saturn 250 EC 3-4 l/ha