Zaštita jagode | Chemical Agrosava

Zaštita jagode

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Početak listanja Jagodina grinja   Amon 020 EW 1 l/ha  
Zatvoreni cvetni 
pupoljci
Pegavost lista jagode
(Mysosphaerella fragariae)

Merpan® 80 WDG 2 kg/ha
ili Teatar 1 l/ha

Jagodin cvetojed
Jagodin surlaš
Savanur EC 1-1,2 l/ha
Početak cvetanja Siva trulež Dionis 2 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha 
Puno cvetanje Siva trulež Signum® 1,5-1,8 kg/ha
Precvetavanje Pegavost lišća jagode Merpan® 80 WDG 2 kg/ha
Siva trulež Signum® 1,5-1,8 kg/ha
Lisne vaši Gestikal 240 SC 0,2 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Aminocal 2,5-3 l/ha

Razvoj ploda

Fitogagne grinje   Amon 020 EW 1 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Aminocal 2,5-3 l/ha
3-5 dana
pred berbu
Siva trulež Teldor® 500 SC 1,5-2 l/ha
Posle berbe Pipa korena
(Othiorhynchus sulcatus)
 
Saturn 250 EC 2,5 l/ha ili
Bifenicus 2 l/ha
(tretiranje zemljišta)

*Ukoliko su povoljni uslovi za razvoj bolesti (česte padavine), obavezno uraditi dva tretmana u toku punog cvetanja - 40% i 80% otvorenih cvetnih pupoljaka.