Zaštita kukuruza - program zaštite - agrosava

You are here

Zaštita kukuruza

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze

Posle setve,
a pre nicanja

 
Jednogodišnji travni i
širokolisni korovi
Telus 1,4-1,5 l/ha +
Zeazin 1,5-2 l/ha
Posle nicanja,
po pojavi
odraslih formi
Kukuruzna pipa Savanur EC 1,5 l/ha
Faza 3-5
listova
Širokolisni korovi

 Maton 0,5-0,7 l/ha ili Colosseum 0,5-0,7 l/ha

samostalno ili u kombinaciji sа

preparatom Zeazin 1-1,3 l/ha

(ako Zeazin nije korišćen posle setve, а pre nicanja)

Faza 3-7
listova
Širokolisni korovi Intermezzo 0,15-0,25 l/ha + ES Plus 0,2 l/ha
Uskolisni korovi Nikosav 1,25 l/ha

Faza do 8 

listova

Širokolisni korovi Tvister 2-2,3 l/ha
Početak
metličenja
Kukuruzni plamenac
(Ostrinia nubilalis)
Fastac® 10 EC 0,2 l/ha + ES Plus 0,2 l/ha

 

FOLIJARNA ISHRANA
Faza razvoja Proizvod Količina primene
5-6 listova Wuxal® Macromix 2 l/ha
8-10 listova Wuxal® Macromix 2 l/ha

Napomena: za određenu fazu razvoja potrebno je koristiti jednu od ponuđenih opcija.