Zaštita kupusa i kupusnjače | Chemical Agrosava

You are here

Zaštita kupusa i kupusnjače

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Pre rasađivanja Dezinfekcija zemljišta Basamid Granulat 30-50 g/m2
Uskolisni i širokolisni korovi   Stomp® Aqua 3 l/ha
Širokolisni korovi     Galigan® 240 EC 1 l/ha
Podzemne štetočine Saturn Terra 15-20 kg/ha u redove

Zaštita
rasada

Bakterioze  

   

Everest 0,4%

 

Lisne štetočine Savanur EC 0,1-0,15%
Bolesti rasada Antracol® 70 WP 1,5-1,8 kg/ha
8-10 dana po
rasađivanju
Buvač, vaši

 

 Sonar 0,05-0,1%
  
 
Kupusar veliki i mali  Savanur EC 0,1-0,15%
Plamenjača i crna pegavost Teatar 1 l/ha
Formiranje
rozete

Uskolisni korovi

Flupisor* 0,8-1,3 l/ha
Tripsi Dicarzol 50 SP 1 kg/ha
Grinje Amon 020 EW 1 l/ha
Vaši Gestikal 240 SC 0,16-0,18 l/ha
Kupusar, buvači, stenice,
lisne sovice  
 Sumi® Alfa 5-EW 0,015-0,02%
Plamenjača i crna pegavost  Leonida 0,6 l/ha
Formiranje 
glavice   
  Plamenjača i crna pegavost

Teatar 1 l/ha

Bakterioze Everest 0,4%
Siva trulež Dionis 0,1-0,2%
Vaši Gestikal 240 SC 0,16-0,18 l/ha ili
Confidor® 200 SL 0,05-0,07%
Tripsi    Dicarzol 50 SP 1 kg/ha
Grinje     Amon 020 EW 1 l/ha
Bela leptirasta vaš   Todome® 24 SC 0,05-0,1%

*Za uskolisne rizomske korove količina primene je 1,5 l/ha.