Zaštita kupusa i kupusnjače | Agrosava

You are here

Zaštita kupusa i kupusnjače

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Pre rasađivanja Dezinfekcija zemljišta
Uskolisni i širokolisni korovi
Štetočine u zemljištu
Basamid® Granulat 30-50 g/m2
Marker 5 l/ha ili Stomp® Aqua 3 l/ha
Saturn Terra 20 kg/ha ili
Present 12,5-15 kg/ha 

Zaštita
rasada

Poleganje rasada i
plamenjača

Leutar 0,06% l/ha
(zalivanjem leja)
 
Bakterioze Everest 0,4% +
Mankosav 80 WP 0,25%
Lisne štetočine Savanur EC 0,1-0,15%
8-10 dana po
rasađivanju
Plamenjača  
Teatar plus 1 l/ha ili Unify 0,9 l/ha
 
Crna pegavost
Kupusari Savanur EC 1,5 l/ha
Buvači
Vaši
Formiranje
rozete

Plamenjača

Leonida 0,4-0,6 l/ha
Crna pegavost
Bakterioze Everest 4 l/ha
Kupusari Šiman 200 SP 0,4 l/ha
Buvači
Vaši
Sovice
Grinje Amon 020 EW 1 l/ha
Tripsi Dicarzol 50 SP 1 kg/ha
Višegodišnji uskolisni korovi Pantera® 40 EC 1-2 l/ha
Formiranje
glavice
Plamenjača Teatar plus 1 l/ha ili Unify 0,9 l/ha
Crna pegavost
Bakterioze Everest 0,4%
Siva trulež Aserija 1 l/ha
Lisne vaši Sivanto® Prime 0,5 l/ha
Grinje Acramite 480 SC 0,25 l/ha
Kupusari i sovice

Affirm® 095 SG 1,5 kg/ha +

ES Plus 1 l/ha