Zaštita leske | Agrosava

Zaštita leske

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze razvoja
Pred kretanje
vegetacije
Prezimljujući oblici
štetočina
Letol EC 30 l/ha
Cytospora Everest 4 l/ha
Bakterioze
1 – 3 otvorena
lista
Grinje Amon 020 EW 1,2 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha
Sredina aprila Bolesti plodova Duofen 1,5 l/ha
Maj Monilia Dekada 0,5 l/ha +
Image 0,25 l/ha
Pepelnica
Rilaš leske Imidan 50 WP 2 kg/ha
Šarena stenica Plures 0,8 l/ha
Lisne vaši
Folijarna ishrana Wuxal® Boron 3 l/ha
Jun Monilia
  
Signum® 1 kg/ha
Pepelnica
Rilaš leske Imidan 50 WP 2-3 kg/ha
Šarena stenica Premijer 0,4 l/ha
Lisne vaši
Folijarna ishrana Wuxal® Amino 5 l/ha
Jul Monilia Ciprodex® 1 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Microplant 1,5 l/ha
Avgust Bolesti ploda Aserija 1 l/ha
Oktobar Bakterioze Everest 5 l/ha
Cytospora
Folijarna ishrana Wuxal® Boron 1,5 l/ha
Tokom
vegetacije
Desikacija izbojaka Sirius 2,5-3,5 l/ha