Zaštita maline

Zaštita maline

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Bubrenje pupoljaka
 
Prezimljujući oblici
štetočina
Letol EC 15 l/ha
Everest 4 l/ha
Početak listanja Bolesti stabla  
Listanje
(5 – 10 cm)
Eriofidne grinje Amon 020 EW 1-1,2 l/ha
Bolesti stabla  Delan® 700 WG 0,7 kg/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Ascofol 2 l/ha 
Zatvoreni cvetni 
pupoljci
Lisne vaši  Bifenicus 0,5 l/ha ili
Teatar plus 1 l/ha
Malinin cvetojed
Malinina muva galica 
Bolesti stabla i lista
Folijarna ishrana Wuxal® Boron 2,5 l/ha 
April – maj
(visina korova
10 – 15 cm)
Širokolisni i
uskolisni korovi
Sirius 4-5 l/ha
Početak cvetanja
(30 dana pred
berbu)
Bolesti stabla i lista Dekada 1 l/ha +
Image 0,5 l/ha
Eriofridne grinje Acramite 480 SC 0,375 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha 
Puno cvetanje
(21 dan pred berbu)
Siva trulež Signum® 1,5 kg/ha
Bolesti stabla i lista Merpan® 80 WDG 2 kg/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha 

Precvetavanje i
početak
formiranja
plodova

Bolesti stabla i lista Teatar 1 l/ha
Siva trulež Dekada 1 l/ha
Folijarna ishrana  Wuxal® Aminocal 2,5-3 l/ha
3 dana pred
berbu
Siva trulež Teldor® 500 SC 1,5-2 l/ha
Bolesti lista i stabla Merpan® 80 WDG 2 kg/ha
Paučinar Acramite 480 SC 0,25 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Aminocal 2,5-3 l/ha
Posle berbe –
avgust
Bolesti lista i stabla Teatar plus 1 l/ha
Štetočine stabla Gestikal 240 SC 0,2 l/ha
Eriofidne grinje Amon 020 EW 1-1,2 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Boron 2,5 l/ha +
Wuxal® Zink 1/ha
Posle berbe –
septembar
Bolesti stabla i lista  Everest 5 l/ha
 
Eriofidne grinje
 
Wetsul® 4 kg/ha