Zaštita mrkve | Agrosava

You are here

Zaštita mrkve

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Pre setve Zemljišne štetočine   Saturn Terra 20-25 kg/ha
Bifenicus 2 l/ha (inkorporacija)
 Posle setve,
a pre nicanja
Jednogodišnji uskolisni i
širokolisni korovi
Stomp® Aqua 2,5-3 l/ha

3-4 razvijena
     lista 

Pepelnica Nimrod® 0,8 l/ha
Lisne vaši Premijer 0,4 l/ha ili
Gestikal 240 SC 0,8 l/ha
(kroz sistem za navodnjavanje)
Mrkvina muva
5-8 razvijenih 
listova 
Crna pegavost Teatar plus 1 l/ha
Siva pegavost
Zatvaranje
redova   
Siva pegavost Different 250 EC 0,5 l/ha
Pepelnica Image 0,65-0,8 l/ha
Po potrebi

Siva pegavost

Teatar plus 1 l/ha

Pepelnica
Lisne vaši Plures 0,7 l/ha
Žuti paučinar Acramite 480 SC 0,25 l/ha ili
Amon 020 EW 1 l/ha