Zaštita pšenice - program zaštite - agrosava

You are here

Zaštita pšenice

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Pre setve Bolesti
pšenice
Mankoseed
250 ml/100 kg semena
Оd sredine bokorenja
do početka vlatanja
Uskolisni korovi
(Avena fatua)
Amanet 1,2 l/ha

Оd sredine bokorenja
do pojave lista
zastavičara

Širokolisni korovi
(na površinama gde je
prisutna vrsta
Galium sp.)
Strabon 1 l/ha
Od sredine bokorenja
do drugog kolenca
Širokolisni korovi
(na površinama gde nije
prisutna vrsta
Galium sp.)
Tribufen 20 g/ha +
ES Plus 0,2 l/ha
Po pojavi bolesti
i larvi
Pepelnica Teatar  Plus 0,8 l/ha
ili
Unify 1 l/ha
Rđa
 Pegavost
Na početku
formiranja
prvih kolonija 
Žitna pijavica
(Lema melanopus)
Plures 0,3-0,5 l/ha
 
Početak
cvetanja
Fusarium sp.  

Unify 1 l/ha ili
Teatar Plus 0,8 l/ha ili
Postulat 0,8-1,0 l/ha

 

FOLIJARNA ISHRANA
Faza razvoja Proizvod Količina primene
Bokorenje Wuxal® Super 3-4 l/ha
Wuxal® Microplant 2 l/ha
Asfert Univerzal
20.20.20. + ME
2-3 kg/ha
Asfert 2
30.10.10. + ME
2-3 kg/ha
Vlatanje do
klasanja
Wuxal® Super 3-4 l/ha
Asfert Univerzal
20.20.20. + ME
2-3 kg/ha
Asfert 2
30.10.10. + ME
2-3 kg/ha

Napomena: za određenu fazu razvoja potrebno je koristiti jednu od ponuđenih opcija.