Zaštita paprike | Agrosava

You are here

Zaštita paprike

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Pre setve ili
sadnje
Dezinfekcija zemljišta Basamid® Granulat 30-60 g/m2
Podzemne štetočine
(rovci)
Saturn Terra 15-20 kg/ha ili
Bifenicus 2 l/ha (inkorporacija)
Zaštita
rasada  
Poleganje rasada Leutar 0,06% l/ha
(zalivanjem leja)
Plamenjača
Bakterioze Everest 0,4% +
Mankosav 80 WP 0,25%
Lisne vaši Gestikal 240 SC 0,02%

Pre
rasađivanja

Jednogodišnji travni i
širokolisni korovi
Stomp® Aqua 2,5-3 l/ha
3 – 5
razvijenih
listova na
glavnom stablu
Crna pegavost Leonida 0,6 l/ha
(na otvorenom polju)
Plamenjača Leutar 0,215 l/ha +
Mankosav 75 WG 2 kg/ha
(u zaštićenom prostoru)
Lisne vaši Premijer 0,4 l/ha ili
Gestikal 240 SC 0,8 l/ha
(kroz sistem za navodnjavanje)
Tripsi Dicarzol 50 SP 1 kg/ha

6 – 8
razvijenih
listova na
glavnom stablu

Crna pegavost

Leutar 0,215 l/ha +
Mankosav 75 WG 2 kg/ha
Plamenjača
 
Bakterioze Everest 4 l/ha
Lisne vaši Premijer 0,4 l/ha ili
Gestikal 240 SC 0,18-0,2 l/ha
Tripsi Dicarzol 50 SP 1 kg/ha
Rast i razvoj
plodova
Crna pegavost Image 0,8 l/ha
Siva trulež  Dekada 1 l/ha
Lisne vaši Premijer 0,4 l/ha
Buvači
Žuti paučinar Amon 020 EW 1 l/ha
Bela leptirasta vaš
(u zaštićenom prostoru)
Alkazar 1 l/ha
Tokom
zrenja 
Crna pegavost Everest 4 l/ha  +
Mankosav 80 WP 2,5 kg/ha
Plamenjača
Bakterioze
Siva trulež Aserija 1 l/ha
Sovice Plures 0,8 l/ha
Žuti paučinar Acramite 480 SC 0,25 l/ha
Bela leptirasta vaš
(u zaštićenom prostoru)
Alkazar 1 l/ha