Zaštita paradajza | Chemical Agrosava

You are here

Zaštita paradajza

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze

Zaštita
rasada

Bakterioze
(Pseudomonas spp.,
Xanthomonas spp.)
Everest 4 l/ha +
Mankosav 75 WG 2 kg/ha
Lisne vaši - vektori virusa  Gestikal 240 SC 200 ml/ha
Folijarna ishrana   Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha
Pre
rasađivanja
Širokolisni korovi Stomp® Aqua 2,5 l/ha
Zemljišne štetočine Bifenicus 2 l/ha
(inkorporacija)
Rasađivanje Bakterioze   Everest 4 l/ha  +
Mankosav 80 WP 2,5 kg/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Macromix 3-4 l/ha
Razvoj lista Plamenjača Leutar 215 l/ha +
Mankosav 75 WG 2 kg/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Microplant 1 l/ha
Formiranje 
sporednih
stabala
Plamenjača

Leonida 0,5 l/ha

Crna pegavost Teatar plus 1 l/ha
 Bela leptirasta vaš Todome® 24 SC  1 l/ha
Početak
cvetanja
Plamenjača Antracol® WP-70 2,5 kg/ha
Crna pegavost
Plesnivost lista
(Fulvia fulva)
Signum® 0,7 kg/ha
Tripsi Dicarzol 50 SP 1 kg/ha
Fitofagne grinje Amon 020 EW 1 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Calcibor 1 l/ha
Cvetanje Plamenjača Leonida 0,5 l/ha
Crna pegavost
Siva trulež Dekada 1,2 l/ha
Tripsi Dicarzol 50 SP 1 kg/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha
Razvoj
ploda

Plamenjača

Mankosav 75 WG 2 kg/ha

Pegavost lista paradajza Teatar plus 1,25 l/ha
Moljac paradajza Alverde® 240 SC 1 l/ha
Lisne vaši/sovice Plures 0,8 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Magnesium 3 l/ha
Sazrevanje
ploda
Plamenjača Teatar 1 l/ha
Pegavost lista paradajza Image 0,8 l/ha
Siva trulež   Aserija 1 l/ha
Folijarna ishrana

Wuxal® Magnesium 3 l/ha
Wuxal® Aminocal 3 l/ha

Sazrevanje
ploda
Siva trulež   Teldor® 500-SC 1,5 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Aminocal 3 l/ha