Zaštita paradajza | Agrosava

You are here

Zaštita paradajza

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Pre setve ili
sadnje
Dezinfekcija zemljišta Basamid® Granulat 30-60 g/m2

Zaštita
rasada

Poleganje rasada Leutar 0,06% l/ha
(zalivanjem leja)
Plamenjača Everest 0,4% +
Mankosav 80 WP 0,25%
Bakterioze
Lisne vaši Gestikal 240 SC 0,02%
Pre
rasađivanja
(posle setve, a
pre nicanja)
Jednogodišnji uskolisni
i širokolisni korovi
Stomp® Aqua 3 l/ha
Rasađen rasad
6 – 8 listova
Vaši Gestikal 240 SC 0,2 l/ha ili
Premijer 0,4 l/ha
Plamenjača Teatar plus 1 l/ha
Crna pegavost
Bakterioze Everest 4 l/ha  +
Mankosav 80 WP 2,5 kg/ha
1 – 2 nedelje
po rasađivanju
Crna pegavost Leutar 0,215 l/ha +
Mankosav 75 WG 2 kg/ha
(zaštićen prostor)
Plamenjača Leonida 0,6 l/ha (otvoreno polje)
Bakterioze Everest 4 l/ha
Lisne vaši Premijer 0,4 l/ha ili
Gestikal 240 SC 0,8 l/ha
(kroz sistem za navodnjavanje)
Tripsi Dicarzol 50 SP 1 kg/ha
Bela leptirasta vaš Alkazar 0,75 l/ha + Plures 0,5 l/ha
Posle 10 dana Crna pegavost Teatar plus 1,2 l/ha
Plamenjača
Siva trulež Dekada 1 l/ha
Zaštita do
prve berbe
Crna pegavost Teatar plus 1-1,2 l/ha
Plamenjača
Čađavice
(u zaštićenom prostoru)
Žuti paučinar Amon 020 EW 1 l/ha
Bela leptirasta vaš
(u zaštićenom prostoru)
Alkazar 1 l/ha
Zaštita između
berbi
(tokom zrenja)
 
Crna pegavost Teatar 1 l/ha
Plamenjača 
Siva trulež   Aserija 1 l/ha
Sovice Plures 0,8 l/ha
Bela leptirasta vaš
(u zaštićenom prostoru)
Alkazar 1 l/ha
Žuti paučinar Acramite 480 SC  0,25 l/ha