Zaštita suncokreta | Agrosava

You are here

Zaštita suncokreta

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Setva, depozitori
Tretiranjem u redovima
Štetočine u zemljištu

 Saturn Terra
15-20 kg/ha  

Posle setve,
a pre nicanja useva

Jednogodišnji uskolisni i 
širokolisni korovi

 
Telus 1,2 l/ha +
Zeazin 1,2 l/ha
 

Posle nicanja
divljeg sirka
Divlji sirak iz semena i 
rizoma i ostali uskolisni korovi
Flupisor 0,8-1,3 l/ha ili
Pantera® 40 EC 1-1,5 l/ha
 
Clearfield® hibridi suncokreta Passat® 1-1,25 l/ha
Od nicanja do trećeg
para listova
Jednogodišnji širokolisni
i neki uskolisni korovi
Butonizacija Sclerotinia i Botrytis Postulat 0,8-1,0 l/ha ili
Dekada 0,4-0,8 l/ha
(od butonizacije do
punog cvetanja)
14 dana pre žetve Desikacija Sirius
2,5-3,5 l/ha

 

FOLIJARNA ISHRANA
Faza razvoja Proizvod Količina primene
Faza nicanja
do 5 listova
Asfert 1
13.40.13. + ME
2-3 kg/ha
Wuxal® Top P 2-4 l/ha
U vreme
suzbijanja
travnih korova
Wuxal® Super 3-4 l/ha
Asfert Univerzal
20.20.20. + ME
2-3 kg/ha
Do faze butonizacije Wuxal® Boron 1,25-2 l/ha

Napomena: za određenu fazu razvoja potrebno je koristiti jednu od ponuđenih opcija.