Zaštita suncokreta | Chemical Agrosava

You are here

Zaštita suncokreta

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Setva, depozitori
Tretiranjem u redovima
Štetočine u zemljištu

 
Saturn 7,5 GR
15-20 kg/ha ili
Bifenicus 0,5 l/ha

Posle setve,
a pre nicanja useva

Jednogodišnji uskolisni i 
širokolisni korovi

 
Telus 1 l/ha + Helion 1 l/ha +
Zeazin 1 l/ha ili
Galigan® 240 EC 1-1,25 l/ha

Posle nicanja
divljeg sirka
Divlji sirak iz semena i 
rizoma i ostali uskolisni korovi
Pantera® 40 EC 1-1,5 l/ha ili
Flupisor 0,8-1 l/ha 
za IMI hibride Passat® 1-1,25 l/ha
Od nicanja do trećeg
para listova
Jednogodišnji širokolisni
i neki uskolisni korovi
Butonizacija Sclerotinia i Botrytis Dionis Plus 1,5 l/ha
Lisne vaši  
Gestikal 240 SC

0,2 l/ha
14 dana pre žetve Desikacija Sirius 3 l/ha