Zaštita višnje i trešnje | Chemical Agrosava

Zaštita višnje i trešnje

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Zimsko prskanje
(neposredno
pred početak
vegetacije)
Šupljikavost lišća
Bakterioze
Bakarno ulje 1,5-2%
 
Prezimljujuće forme insekata Savanur EC 2 l/ha
Početak
cvetanja
Sušenje cvetova i grančica
(Monilinia laxa)
Duofen 1,5 l/ha 
Puno cvetanje Sušenje cvetova i grančica*    
Dionis Plus 2-2,5 l/ha ili
Signum® 0,75 kg/ha
Precvetavanje Mrka pegavost lišća
(Coccomyces hiemalis)
Mankosav 75 WG 3 kg/ha +
Different 250 EC 0,3 l/ha
Višnjin surlaš
(Rhynchites auratus)
Savanur EC 1,5 l/ha   
Porast
plodova
Mrka pegavost lišća Delan® 700 WG 0,75 kg/ha
Lisne vaši Gestikal 240 SC 200 ml/ha
Promena boje
ploda
 
Trešnjina muva
(Rhagoletis cerasi)
Sonar 1,5 l/ha
Pred berbu Trešnjina muva
(Rhagoletis cerasi)
Azijska voćna mušica
(Drosophila suzukii)
  Plures 0,8 l/ha
Posle berbe Mrka pegavost lišća Odeon® 2-3 kg/ha
Еriofidne grinje Amon 020 EW 1,2 l/ha
Jesenje prskanje
(75% opalog lišća)
 
Prezimljujući oblici
patogena
Everest 0,5%

*Ukoliko su povoljni uslovi za razvoj bolesti (česte padavine), obavezno uraditi dva tretmana u toku punog cvetanja - 40% i 80% otvorenih cvetnih pupoljaka.