Zimska predavanja i prezentacije - Arilje | Chemical Agrosava

You are here

Zimska predavanja i prezentacije - Arilje

Zimska predavanja i prezentacije za poljoprivredne proizvođače, agronome i naše poslovne partnere su u toku.

Na skupu u Arilju, saradnici i kolege velikog broja apoteka, članova  KLUB-a A imali su priliku da se bliže upoznaju sa AS hibridima i zaštitom useva, prvenstveno zasada maline.